Arbejdsweekend

Alle beboere skal deltage i en årlig arbejdsweekend, hvor vi vedligeholder og udvikler fællesområder som eks. trapper, maling, cykelkælder. Hvis en beboer ikke kan møde op, skal man melde dette til den rette ansvarlige (information rundsendes i god med tilmeldingsmuligheder). I nogle tilfælde kan bestyrelsen pålægge en afgift på 500,- hvis en beboer ikke deltager.