Gård

Gården er fælles for alle.

Affald skal sorteres og placeres i de korrekte affaldscontainere. Storskrald kan anbringes ved skuret ud for porten til Lundtoftegade. Malingrester eller lignende skal anbringes i de to aflåste 'trækister' som kan låses op med portnøglen. Der findes desuden et 'bytterum' under halvtaget ved porten mod Tiekøbsgade. Her kan du anbringe ting, du ikke længere bruger, men som andre kan få glæde af.

Husk at holde portene ud mod Tikøbsgade og Lundtoftegade lukket så vi undgår uvedkommende i gården.

Husk at rydde op efter dig selv, når du bruger opstillede grill, der findes i gården. Fjern skrald og skodder, når du er færdig.

Gårdlauget er ansvarlige for indkøb m.v. til gården og har ansat en havemand til det daglige vedligehold. De arrangerer også fastalavnsfest, sommerfest og andre arrangementer. Andelsforeningens repræsentant i gårdlauget er Joan Damkjær, 111 3. tv.